info@lingualink.co.il 09-9554110 English

הצעות לתיכוניסטים לשנת לימודים בחו"ל

לימודים לתיכוניסטים בפנימיות (BOARDING SCHOOLS ) בבריטניה, ארצות הברית או גרמניה

ניתן להירשם לסמסטר, לשנה או למספר שנים וללמוד בפנימיה יחד עם תלמידים מקומיים ותלמידים בינלאומיים.

ללינגואלינק הצעות לפנימיות שונות והיא תוכל להתאים לכם פנימיה על פי הדרישות שלכם.


סמסטר או שנה אקדמית בפנימיה יהודית בין לאומית מצוינת בארה"ב, בתיכון בקנדה או בגרמניה

בארה"ב, בקנדה או בגרמניה לינגואלינק תוכל להציע לכם שנת לימודים, וסמטסר בלבד, בתיכון יחד עם תלמידים מקומיים. המגורים אצל מארחים פרטיים.

פרטים והצעות

בחזרה לראש העמוד